Το σημαντικότερο project<"> Καλωδιακά δίκτυα CATV των Ολυμπιακών έργων το 2004 ο ρόλος της IDComs

Καλωδιακά δίκτυα CATV των Ολυμπιακών έργων το 2004 ο ρόλος της IDComs


Technology

Το σημαντικότερο project που υλοποιήθηκε από την IDComs ήταν ασφαλώς η εγκατάσταση, η πιστοποίηση και το SLA για το σύνολο των καλωδιακών δικτύων CATV των Ολυμπιακών έργων το 2004.
Στην πραγματικότητα ήταν δύο projects:

Το πρώτο αφορούσε την ATHOC (Athens Olympic Committee – ΑΘΗΝΑ 2004) για την διανομή του Ολυμπιακού τηλεοπτικού σήματος σε συνολικά 55 Venues (33 στάδια, 14 χωριά δημοσιογράφων & αθλητών, το IBC, το MPC, τα γραφεία ATHOC κλπ). Το κάθε Venue αφορούσε ένα καλωδιακό δίκτυο από 50 έως 1.700 παροχές τηλεόρασης, που έπαιρνε σήμα από το τερματικό της οπτικής ίνας στο TER του ΟΤΕ και με πολύ αυστηρές προδιαγραφές υλοποιούσε τη διανομή του τηλεοπτικού σήματος 60 καναλιών σε όλο το δίκτυο που συνολικά τροφοδοτούσε πάνω από 20.000 παροχές τηλεοπτικού σήματος σε 55 διαφορετικά δίκτυα.
Ειδικά το IBC (το κέντρο ηλεκτρονικού τύπου) είχε 87(!!!) τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία τροφοδοτούσαν τις 3.500 τηλεοράσεις των δημοσιογράφων που έκαναν τις ζωντανές μεταδόσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το δεύτερο project αφορούσε την AOB (Athens Olympic Broadcasting) και είχε να κάνει με την μέσω τοπικού HeadEnd διανομή των διαμορφωμένων σημάτων από τις κάμερες του κάθε σταδίου, στα θεωρεία δημοσιογράφων.
Το μέγεθος του κάθε δικτύου κυμάνθηκε ανάλογα με το στάδιο, από 60 έως 1.400 παροχές τηλεοπτικού σήματος.
Το δεύτερο αυτό project του AOB, περιλάμβανε 33 ξεχωριστά HeadEnd, τα οποία τροφοδότησαν συνολικά περισσότερες από 10.000 παροχές τηλεοπτικού σήματος στα θεωρεία των δημοσιογράφων.

Για την κατασκευή και την πιστοποίηση όλων αυτών των δικτύων εργάστηκαν 40 τεχνικοί, ενώ για το SLA και την υποστήριξη της καλής λειτουργίας όλων των δικτύων στη διάρκεια των αγώνων εργάστηκαν 110 τεχνικοί.

– Ο εξοπλισμός και η τεχνογνωσία που χρησιμοποιήθηκε για το σύνολο της κατασκευής των νέων δικτύων και της επισκευής των υφιστάμενων ώστε να τηρούνται οι πολύ αυστηρές προδιαγραφές που ζητούσαν οι ATHOC & AOB, ήταν μόνο της IKUSI.
– Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τις εργασίες κατασκευής, υλοποίησης & πιστοποίησης ήταν μόνο της PROMAX.
– Το software που χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό σχεδιασμό, αλλά και για τις τροποποιήσεις των δικτύων, ήταν το ProAnt CAD.

Με απλά λόγια το σύνολο των μηχανημάτων, των οργάνων, ακόμα και το σχεδιαστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την πιστοποίηση και την υποστήριξη όλων των Ολυμπιακών δικτύων προήλθε από την IDComs.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως για την συνολική εμπλοκή μας λάβαμε γραπτά συγχαρητήρια από τον γενικό διευθυντή του AOB.